Lemon OG Kush πŸ‹
Lemon OG Kush πŸ‹
Lemon OG Kush πŸ‹
Lemon OG Kush πŸ‹

Lemon OG Kush πŸ‹

Vendor
DNA Genetics
Regular price
Sold out
Sale price
€35,00
Tax included.
Quantity must be 1 or more

Β 

Lemon Skunk x The OG #18
60% Indica : 40% SativaΒ 
Flowering Time: 8-9 weeks
Yield: 450-550g/m2
Height: Short

This is the true Lemon OG Kush made from scratch using the Las Vegas Lemon Skunk cut and crossing that to the The OG #18 cut.
What resulted is a good yielding high calyx to leaf ratio flower with a incredible lemony fuely taste and smell πŸ‹.


The Lemon OG Kush also has very good medicinal values, helping with appetite, and anyone who needs to relax from a stressful day.
Flowering in 8-9 weeks will give the grower the opportunity to grow multiple crops within a year.


This is by far is the most Lemony of all the OG Kush crosses, and soon to become a crowd favorite. No need to pinch or top, the Lemon Kush stays short for a OG Kush variety.